Volwassen Korpslid

€ 180,- per jaar

Een Volwassen Korps lidmaatschap is vanaf 16 jaar. Ondanks het feit dat de contributie in maandelijkse termijnen betaald mag worden is er conform de statuten van onze vereniging over een geheel kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) contributie verschuldigd. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op restitutie.

Volwassen Korpslid
€ 180,- per jaar
Lees meer