individueel percussion uitgebreid

Binnen de Blue Seals korpsen zijn er verschillende mogelijkheden om een instrumentale opleiding te volgen. De opleiding kan vanaf 7-jarige leeftijd gevolgd worden op instrumenten die in ons korps gebruikt worden. Voor onze slagwerk sectie kan dit op de instrumenten snare-drum bass-drum, cymballs  en multi-toms. De instrumentale opleidingen hebben een algemeen karakter (doelstelling is het behalen van erkende muziek diploma’s) maar kunnen alleen gevolgd worden als je bereid bent om mee te spelen in een van onze showkorpsen. Op jaarbasis worden er 38 individuele instrumentale lessen van 20 minuten gegeven. Naast deze opleiding ben je dan verplicht om (gratis) op gezette tijden de exercitie en showrepetities te volgen. Leerlingen (tot en met 15 jaar) wanneer zij op het niveau van het A-diploma zitten, toegelaten tot het Jeugd- Showkorps. Leerlingen van 15 jaar en ouder volgen in principe dezelfde opleiding tot dat het B-niveau bereikt is en stromen dan door naar het Muziek- & Showkorps Blue Seals.